Zamknij

Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Aktywne propagowanie kultury bezpiecznej pracy wśród pracowników, kontrahentów, dostawców Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i stanu BHP oraz współpraca z kierownictwem Firmy w celu poprawy warunków pracy Prowadzenie szkoleń wstępnych BHP, kierowanie pracowników na badania lekarskie Realizowanie zadań związanych z zapobieganiem zagrożeniom monitorowanie oraz raportowanie zdarzeń niebezpiecznych Opracowywanie wewnętrznych instrukcji, procedur, zarządzeń Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań eliminujących zagrożenia na stanowiskach pracy Gospodarowanie odzieżą roboczą, środkami ochrony osobistej oraz prowadzenie ewidencji kart przydziału Sporządzanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań powypadkowych Realizowanie zadań związanych z systemami OHSAS 18001/45001, ISO 14001, ISO 9001
StPr/20/0972
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od 4 000 - 6 000 PLN

opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat
StPr/20/0974
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Praca w parze ze spawaczem. Przygotowanie materiałów do scalania. Czytanie rysunku technicznego. Szczepanie konstrukcji.
StPr/20/0941
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Przygotowanie powierzchni do malowania, robienie zaprawek.
StPr/20/0942
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych
StPr/20/0936
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 1 950 PLN

Kierowca w ruchu międzynarodowym.
StPr/20/0931
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 8 000 PLN

Roboty ogólnobudowlane
StPr/20/0930
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

rehabilitacja mieszkańców
StPr/20/0924
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace porządkowe na terenie zakładu
StPr/20/0925
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace elektrycznena terenie zakładu
StPr/20/0926
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN