Zamknij

Zgłoszenie sygnalisty - co musisz wiedzieć na ten temat?

10.08, 11.08.2022 artykuł sponsorowany

Sygnalistą może zostać każda osoba, która posiada informacje o naruszeniu prawa i informuje o tym podmiot prawny, z którym jest powiązana w kontekście związanym z pracą. Zgłoszenia należy dokonać wykorzystując udostępniony kanał zgłoszeń. Jeżeli Twoje zgłoszenie będzie zasadne, podmiot prawny ma obowiązek wykonać działania następcze i przekazać Ci informacje zwrotne dotyczące tych działań.

 

Do kogo mogę zgłosić naruszenie prawa?

 

Jeżeli posiadasz informacje o naruszeniu prawa możesz skorzystać z trzech różnych ścieżek. Jeżeli podmiot, dla którego świadczysz pracę udostępni kanał wewnętrzny przyjmowania zgłoszeń, to przekaż zgłoszenie tym kanałem. Wtedy Twój pracodawca będzie zobowiązany zająć się tym zgłoszeniem i uruchomić wewnętrzną procedurę zgłoszeń wewnętrznych. Jeżeli Twój pracodawca nie uruchomił wewnętrznego kanału zgłoszeń, to zgłoś naruszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) lub innego organu publicznego, który zajmuje się tymi sprawami. Możesz zgłosić naruszenie z pominięciem kanału wewnętrznego, kiedy obawiasz się, że mogą spotkać Cię z tego powodu działania odwetowe. Ostatecznie możesz wykorzystać trzeci sposób i ujawnić publicznie posiadane informacje.

 

 

Gdzie mam szukać informacji o udostępnionych kanałach przyjmowania zgłoszeń?

 

 

Pracodawca, który wdrożył procedurę zgłoszeń wewnętrznych zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie swoich pracowników. Takie informacje może zawrzeć również w umowie o współpracy, na swojej stronie internetowej, na wewnętrznych tablicach ogłoszeń. Również RPO lub inny organ publiczny – który będzie przyjmował zgłoszenia zewnętrzne – informacje o procedurze zgłoszeń zewnętrznych umieszcza na swojej stronie internetowej. Informacje o kanałach zgłoszeń zewnętrznych możesz uzyskać również u swojego Pracodawcy.

 

 

Czy jako sygnalista nic mi nie grozi?

 

 

Nie, ponieważ za prawidłową ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa odpowiedzialny jest podmiot, któremu przekazałeś te informacje. Wewnętrzne przepisy muszą być tak skonstruowane, a kanały przyjmowania zgłoszeń tak zabezpieczone, aby nikt spoza osób upoważnionych nie wszedł w posiadanie informacji o sygnaliście i szczegółów dotyczących samego naruszenie, o tym przeczytasz tu https://sygnalista24.info/sygnalista-kto-to/. Dodatkowo Twój pracodawca nie może stosować wobec Ciebie żadnych działań odwetowych, nawet jak dowie się, że to Ty dokonałeś zgłoszenia. Również Twoi współpracownicy nie mogą stosować niedozwolonych działań. Za ujawnienie Twoich danych i działania odwetowe grozi kara.

 

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%