Zamknij

Poznaj zalety systemu HR Compilance

16.47, 22.10.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 20.13, 22.10.2022

 

Czym jest HR Compliance?

 

HR Compliance stoi na straży przestrzegania norm prawnych w środowisku pracy. Innymi słowy, jest to proces, który polega na dostosowaniu zasad w określonej organizacji do przepisów obowiązujących w danym kraju i na świecie. Oprócz dostosowania zasad, system HR Compliance ma również za zadanie egzekwowanie realnego ich przestrzegania. Dział HR Compliance monitoruje przestrzeganie wszystkich zasad związanych z rekrutacją oraz przestrzeganie prawa do bezpiecznych warunków pracy czy chociażby równej, niezależnej od płci płacy. System zajmuje się dbaniem o zgodność wielu kluczowych elementów. Oprócz zgodności z przepisami prawa pracy system dba również m.in. o zgodność z umową zawartą podczas zatrudniania pracownika, a także o zgodność przestrzegania wewnętrznych zasad obowiązujących w danym środowisku pracy.

 

 

Jakie są zalety systemu HR Compliance?

 

 

Dzięki działom HR realizującym założenia compliance pracownicy wyposażeni są w skuteczne narzędzie w zgłaszaniu nieetycznych działań pracodawcy. HR, realizujący zadania compliance, pomaga w osiągnięciu zgodności z nowymi i zaktualizowanymi przepisami prawa, które bardzo często ewoluują w zastraszającym tempie, zwiększając ryzyko popełnienia błędu. Aby temu zapobiec, można skorzystać również z zewnętrznych, profesjonalnych usług doradczych i wspierających biznes, takich jak www.crowe.com/pl. Kontakt ze specjalistami oraz audyt pozwala uniknąć błędów, które skutkować mogą nawet sprawami sądowymi. Dobrze zorganizowany dział HR realizujący założenia compliance pomaga w zbudowaniu w organizacji kultury uczciwości. Monitorowanie zgodności z przepisami sprzyja pozytywnej atmosferze w środowisku pracy.

 

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%