Zamknij

Umowa najmu miejsca garażowego – wzór z omówieniem.

09:41, 14.01.2021 | artykuł sponsorowany

Nowoczesne budownictwo wielorodzinne bardzo często jest uzupełnione miejscami garażowymi. Do każdego z mieszkań jest przypisane stanowisko ulokowane w podziemiu budynku lub na zewnętrznym parkingu z zadaszeniem. Jednak właściciel mieszkania nie zawsze ma potrzebę z niego korzystać. W takiej sytuacji może zdecydować się na wynajem. Jak prawidłowo przygotować umowę najmu miejsca garażowego?

Dlaczego spisanie umowy jest tak ważne najmu?

Wynajem miejsca garażowego przypisanego do konkretnego właściciela wiąże się z koniecznością spisania formalnej umowy. Jej celem jest precyzyjne określenie praw i obowiązków obu stron, zarówno w odniesieniu do utrzymania miejsca parkingowego, jak i do opłat za jego użytkowanie. Formalny właściciel odpowiada za stan takiego miejsca przed zarządem spółdzielni mieszkaniowej. Może też zostać zobowiązany do naprawy szkód, posprzątania czy nawet uiszczenia kary za złamanie regulaminu.

Formalna umowa reguluje wszelkie kwestie związane z użytkowaniem miejsca garażowego. Jest też podstawą do dochodzenia roszczeń czy wyciągania konsekwencji w przypadku niedotrzymania warunków. Co powinien zawierać taki dokument?

Dane osobowe stron umowy.

Każda umowa powinna zaczynać się od wskazania daty i miejsca jej podpisania oraz przedstawienia stron, które ją zawierają. Dlatego w części wstępnej musisz umieścić imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania, numery PESEL i dowodów osobistych, które pozwolą na identyfikację. Jeśli zawierasz umowę z przedstawicielem firmy, niezbędne będą też jej pełna nazwa, NIP i REGON.

Lokalizacja miejsca garażowego.

Drugim punktem umowy zazwyczaj jest określenie jej przedmiotu. W przypadku najmu miejsca garażowego to właśnie ono powinno być opisane. Niezbędne jest podanie lokalizacji, z uwzględnieniem nazwy miasta i szczegółowego adresu. Jeśli miejsce garażowe jest jednym z wielu, musisz też określić jego położenie lub numer stanowiska.

Okres najmu.

Po przedstawieniu stron i przedmiotu umowy pora na określenie czasu, na jaki jest ona zawierana. Możesz wyznaczyć konkretne daty lub określić liczbę dni ze wskazaniem tego początkowego. W takiej sytuacji niezbędne jest zaznaczenie, o której godzinie umowa wygasa. Warto też zawrzeć warunki wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron, włącznie z określeniem sytuacji, w jakich może to nastąpić i ewentualnych konsekwencji.

Opłata za wynajem i sposób jej uiszczania.

Nie ma wynajmu miejsca garażowego bez opłaty za korzystanie z niego. W umowie musi się znaleźć nie tylko jej wysokość, ale też sposób wnoszenia – np. na konto, do ręki w gotówce itp. W pierwszym wypadku numer konta musisz umieścić w dokumencie.

Prawa i obowiązki stron.

Aby współpraca przebiegała bezproblemowo, w umowie najmu możesz też umieścić zapis praw i obowiązków, jakie mają strony. Są to kwestie związane z utrzymanie porządku na stanowisku czy też z zakazem odstępowania miejsca garażowego osobom trzecim zarówno przez wynajmującego, jak i przez najemcę.

Gotowy wzór umowy w przedstawionej wersji znajdziesz na stronie https://rankomat.pl/nieruchomosci/umowa-najmu-miejsca-garazowego. Dokument musi zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach i podpisany przez obie strony. Aby zabezpieczał strony we wszystkich możliwych sytuacjach, warto zakończyć go klauzulą odsyłającą do kodeksu cywilnego we wszelkich sprawach nieuregulowanych umową.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop