Zamknij

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Gdańsku.

08:25, 02.02.2021 | artykuł sponsorowany

Celem ubezpieczenia zdrowotnego jest zapewnienie dostępu do niezbędnych świadczeń z zakresu opieki medycznej. Każdy kto jest ubezpieczony w ZUS-ie może bezpłatnie skorzystać z pakietu usług medycznych w publicznych placówkach zdrowia. Oprócz ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia można również wykupić dodatkowe, dobrowolne prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Po wykupieniu stosownej polisy zdrowotnej osoba ubezpieczona otrzymuję dostęp do dodatkowych świadczeń medycznych. Dzięki indywidualnemu, prywatnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu można zwiększyć komfort korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, znacznie przyśpieszyć konsultacje specjalistyczne, wykonanie koniecznych badań i zabiegów w prywatnych i publicznych placówkach opieki zdrowotnej.

 

Zakres prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest dobrym rozwiązaniem, dla osób które często korzystają z prywatnych usług medycznych. Najbardziej opłacalne jest przypadkach długoterminowego leczenia prywatnego, bo składki miesięczne najczęściej są mniejsze niż koszt jednorazowej wizyty u specjalisty. Zależnie od wykupionego wariantu ubezpieczenia, uzyskujemy dostęp do wielu lekarzy, przychodni i badań specjalistycznych, zabiegów, a nawet operacji. Znacząco skraca się czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, a w wielu przypadkach nie ma konieczności zdobywania skierowania. Niektóre towarzystwa oferują assistance medyczne, wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie, oraz prywatne pogotowie ratunkowe. Wybierając odpowiedni wariant prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego można skorzystać z zabiegów ambulatoryjnych i rehabilitacji. Są dostępne polisy obejmujące leczenie szpitalne, umożliwiające otrzymanie stosownego odszkodowania w razie poważnej choroby oraz zasiłku szpitalnego lub operacyjnego. Ze zrozumiałych względów ubezpieczyciele nie decydują się na leczenie w przypadku samookaleczenia, skutków spożywania alkoholu, narkotyków i leków wbrew zaleceniom lekarskim, skutków popełnienia lub usiłowania przestępstwa, leczenia niepłodności innych szczególnych przypadków medycznych.

 

Warunki prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Umowę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może zawrzeć każdy, kto skończył 18-sty rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych. Umowę ubezpieczenia zdrowotnego zawiera się na okres 12 lub 24 miesięcy, chyba że strony ustaliły inny czas trwania polisy. Każde towarzystwo ustala ogólne warunki ubezpieczenia według swojej oceny ryzyka. Składka w polisie ubezpieczeniowej zależy od zakresu i wariantu ubezpieczenia, formy ubezpieczenia, okresu na jaki zawarta jest polisa oraz od wysokości maksymalnego odszkodowania. Składki w towarzystwach ubezpieczeniowych mogą znacznie się różnić. Żeby wybrać ofertę z satysfakcjonującym zakresem ubezpieczenia i odpowiednią ceną warto skorzystać z porady doradcy ubezpieczeniowego. W gdańskim oddziale Multiagencji ubezpieczeniowej Eurofinance, oferującej ubezpieczenia z kilkunastu towarzystw, z pewnością można wybrać polisę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego spełniającą Nasze oczekiwania odnośnie zakresu i niewygórowanej ceny.

 

Dostępne jest jeszcze dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, inaczej prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje pacjentom ułatwiony kontakt z lekarzem, szybsze wykonanie zabiegów i operacji oraz badań obrazowych.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%