Zamknij

Beautiful Company Wrocław: Źródła władzy lidera

15:29, 04.02.2021 | materiały partnera

Beautiful Company Sp. z o.o. sp. k: Czym jest przywództwo?

„Sztuka przywództwa to sztuka przekonywania ludzi, by powierzone zadania wykonywali dobrowolnie”

Kenneth Blanchard

Przywództwo w naszej opinii polega na efektywnej pracy z emocjami i przywiązaniem, które na przestrzeni czasu tworzą się między członkami zespołu. Niektórzy ludzie posiadają te kompetencje od urodzenia. Inni, świadomi swoich braków, mogą skutecznie nad nimi pracować, ponieważ tylko za przywódcą z prawdziwego zdarzenia pracownicy będą podążali z zaufaniem.

Lider powinien wykazywać się umiejętnością wywierania wpływu, co wymaga umiejętności i wiedzy z zakresu udzielania informacji zwrotnych, motywacji, procesu grupowego, czasami nawet coachingu. Powinien również umieć budować swój autorytet.

Źródła władzy lidera

Władza formalna

Oparta na prawie. Ten rodzaj władzy wynika ze stanowiska zajmowanego w przedsiębiorstwie. Pracownicy będą postępowali zgodnie z zaleceniami przełożonego, jeśli wynikają one wprost z jego zakresu pracy. To dlatego tak ważne jest, aby informować nowych członków zespołu o zakresie praw i obowiązków poszczególnych osób w strukturze firmy.

Władza karania

Oparta na przymusie. Z władzą karania mamy do czynienia wtedy, gdy stosujemy groźby lub kary, aby wymusić na pracownikach posłuszeństwo. Pracownik wykonuje polecenie z obawy przed negatywnymi konsekwencjami, jak zwolnienie czy kara finansowa. Należy tu postępować bardzo ostrożnie, ponieważ taka forma pracy stosowana długofalowo może mieć fatalny wpływ na postawę i energię zespołu, co grozi zwiększoną rotacją.

Władza oparta na nagradzaniu

Wywieranie wpływu polega tu na stosowaniu pochwał słownych, mailowych, czy innych, które mogą mieć dla pracownika jakąś wartość – szkolenie zewnętrzne, dłuższy urlop, elastyczne godziny pracy, auto służbowe do celów prywatnych etc. Warto jednak pamiętać, że dla różnych osób poziom zadowolenia z tej samej nagrody może być diametralnie inny.

Władza wzorca

Oparta na dobrej relacji. Lider nie musi wydawać sztywnych poleceń służbowych podwładnemu. Dzięki zbudowaniu relacji opartej na wzajemnej sympatii wystarczy powiedzieć „Możesz to dla mnie zrobić?”, zamiast „Masz to wykonać i już”. Można zatem powiedzieć, że władza wzorca to nic innego jak „władza osobista” oparta na pozytywnych emocjach między przełożonym a podwładnym.

Władza ekspercka

Oparta na fachowości. Eksperci są zwykle otaczani dużym szacunkiem. Znają dobrze ofertę i procedury, przez co cieszą się estymą u pozostałych członków zespołu. Dzięki takiej pozycji nie muszą wydawać poleceń, wystarczy, że poproszą. Pracownik uznając autorytet eksperta najpewniej bez niechęci wykona jego polecenie.

Jaki typ władzy jest najskuteczniejszy?

Beautiful Company opinie

Skłaniamy się ku twierdzeniu, że rodzaj wykorzystywanej władzy powinien zależeć od sytuacji, a dobry lider powinien umieć dokonywać jej wyboru świadomie. Z doborem narzędzia jest tu jak z nożem – możemy nim zabić lub płynnie posmarować nim chleb. Świadomy przywódca analizuje sytuację firmy, wyciąga wnioski i decyduje się na takie zachowanie, które w danych realiach biznesowych będzie najlepsze dla jego organizacji oraz podległego zespołu.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%