Zamknij

Szkoła anglojęzyczna. Poznaj zalety nauki w szkołach międzynarodowych w Polsce.

13:35, 25.06.2018 | Artykuł sponsorowany

Szkoły międzynarodowe jeszcze do niedawna uznawane były za placówki przeznaczone dla dzieci obcokrajowców, z rodzin mieszanych czy dzieci dyplomatów przebywających w czasowo w naszym państwie. Współcześnie traktowane są jako inwestycja w edukację dzieci. Często nie chodzi o samą naukę języka angielskiego, ale o wielowymiarowe korzyści poszerzające możliwości rozwoju.

Korzyści lingwistyczne

Nauka języka angielskiego to obecnie element podstawy programowej we wszystkich szkołach publicznych w kraju. Poziom tej edukacji bywa jednak mocno zróżnicowany, w efekcie czego znajomość języka angielskiego u absolwentów jest niewystarczająca na podejmowanie swobodnej komunikacji. Umiejętności językowe warto więc poszerzać na różnego rodzaju kursach, wyjazdach zagranicznych, poprzez samodzielną naukę czy korepetycje online (patrz np. angielski online). Szkoły międzynarodowe opierają się na kilku różnych modelach kształcenia językowego. Pierwszy z nich zakłada prowadzenie lekcji niemal wyłącznie w języku angielskim. Istnieją też placówki, które stosują odmienną metodę, kształcąc z zasadami code-switching. Ten sposób łączy komunikację w języku ojczystym i języku angielskim. Nauka w szkołach anglojęzycznych często wspierana jest międzynarodowymi projektami.

Zajęcia w szkole międzynarodowej pozwala na naturalne opanowanie języka. Dzieci mają niezwykłą łatwość przyswajania języków obcych, trudno dostrzec jakąkolwiek barierę językową. W pierwszych 10 latach życia najmłodsi są zdolni do wyartykułowania niemal każdego słyszanego dźwięku ze względu na plastyczność narządów artykulacyjnych. Znana jest także hipoteza „wieku krytycznego”, która określa najbardziej optymalny czas dla nauki języka obcego pomiędzy czwartym a ósmym rokiem życia. Więcej o kształtowaniu kompetencji językowych u dzieci można przeczytać tutaj:

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4285/1/studia_eduk_21_s_177-190.pdf

Zajęcia z przewagą języka obcego mogą nastręczać problemów na początku edukacji, jednak zwykle te dla dzieci rozpoczynających edukację opiera się na zabawie, grach edukacyjnych i rozmaitych aktywnościach, np. sportowych czy artystycznych, aby nauka miała charakter jeszcze bardziej naturalny. Program edukacyjny w języku angielskim szybko przynosi rezultaty. Nauka odbywa się naturalnie i nie ma charakteru okazjonalnego, co jest niezwykle istotne w nauczaniu języka obcego. Tak częsty kontakt sprawia, że komunikacja między rówieśnikami w języku angielskim przychodzi niemal samoistnie i dodatkowo pogłębia znajomość jego. Szkoły międzynarodowe to dostęp do słownictwa specjalistycznego, związanego z nauką konkretnych przedmiotów w języku angielskim, zwłaszcza ścisłych.

Szkoły międzynarodowe rozwijają światopogląd uczniów

Nauka samego języka to nie wszystko. Szkoły anglojęzyczne edukują w sposób interdyscyplinarny, międzykulturowy. Realizują program nauczania zatwierdzony przez polskie ministerstwo, ale treści programowe wzbogacone są często o zagraniczną podstawę programową, bazują na amerykańskich, brytyjskich programach nauczania, jak np. British National Curriculum. Dzieci zdobywają szeroką wiedzę o kulturze różnych krajów, w których używany jest język angielski. Nauczyciele, którzy często są obcokrajowacami, zapoznają uczniów ze zwyczajami, jakie w ich państwach panują. Badania naukowe wskazują, że mózg osoby dwujęzycznej jest bardziej wydajny i ma lepsze właściwości poznawcze. Dwujęzyczność wpływa na kreatywne myślenie. Więcej na temat badań naukowych, wskazujących na korzyści bilingwizmu można przeczytać tutaj:

http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_BERTELLE.pdf

Edukacja w szkole międzynarodowej kładzie nacisk na rozwój intelektualny, ale ponadto znacząco wspomaga rozwój emocjonalny i społeczny. Szkoły anglojęzyczne wnoszą w wychowanie uczniów szereg wartości. Dzieci szybko uczą się tolerancji i szacunku wobec odmienności kulturowych, rasowych, a także religijnych. Jest to niezwykle przydatne w dzisiejszych czasach. Uczniowie stają się bardziej otwarci na świat. Propagowanie akceptacji dla odmienności i traktowanie jej jako wartości pozwala na lepsze odnajdywanie się dzieci w różnych kręgach kulturowych. Edukacja międzynarodowa pobudza ciekawość świata. 

Lepsza przyszłość edukacyjna — międzynarodowa matura i zagraniczne studia

Szkoły międzynarodowe zwiększają możliwości podjęcia studiów na wyższych uczelniach na terenie całego świata. Ułatwiają dostęp do rozmaitych certyfikatów. Odpowiednio dopracowany poziom edukacji zwiększa szansę na dostanie się na najbardziej prestiżowe uczelnie za granicą. Szkoły międzynarodowe organizują naukę w taki sposób, aby przygotować uczniów do udziału w programie matury językowej oraz zdawania matury międzynarodowej. Prace maturalne w przypadku takiej matury oceniane są w Wielkiej Brytanii. Zdający wybierają najczęściej studia w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Coraz większą popularnością absolwentów z międzynarodową maturą cieszy się Uniwersytet Nowojorski z filiami w Abu Dhabi i Szanghaju.

Szkoła anglojęzyczna to inwestycja w dorosłe życie

Nauka w szkołach międzynarodowych owocuje w przyszłości. Przekłada się na korzystną sytuację na rynku pracy. Znajomość języka angielskiego to wymóg stawiany przez coraz większą liczbę polskich pracodawców. Rynek pracy dla osób biegle władających językiem angielskim jest nieograniczony. Zagraniczne zarobki i warunki pracy zachęcają do kariery za granicą, co współcześnie nie zawsze wiąże się z koniecznością wyjazdu i zamieszkania w odległym państwie, gdyż wzrastają możliwości pracy zdalnej.

Takie wielowymiarowe korzyści, płynące z edukacji w szkołach międzynarodowych są niepodważalne i dają podstawę rosnącego zainteresowania takim typem placówek.

(Artykuł sponsorowany)
© czas.tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone