Zamknij

Jak korzystać z pomocy doradcy klienta z urzędu pracy?

11:51, 01.08.2019 | materiały partnera

Doradca klienta to pracownik powiatowego urzędu pracy, który pełnić może różne funkcje. Od pośrednika pracy oraz specjalisty ds. rozwoju, przez doradcę zawodowego, aż po specjalistę ds. programów doradczych. Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mogą korzystać z jego usług w sposób nieodpłatny.

Czym zajmuje się doradca klienta?

Doradca klienta zatrudniony przez urząd pracy ma za zadanie przede wszystkim opiekować się osobą zarejestrowaną jako bezrobotny lub szukającą pracy. Ustala on profil pomocy oraz sposób przygotowania do znalezienia pracy przez petenta. Zajmuje się nadzorem nad indywidualnym programem działania osoby bezrobotnej. Inną funkcją pełnioną przez niego jest współpraca z pracodawcami w związku z poszukiwaniami nowych pracowników bądź zatrudnieniem cudzoziemców. Niezależnie od podejmowanych działań ciąży na nim obowiązek dokumentacji i archiwizacji etapów swojej pracy oraz jej wyników.

Jak skorzystać z pomocy doradcy klienta w urzędzie pracy?

Doradca klienta w urzędzie pracy realizuje powierzone działania samodzielnie i towarzyszy on osobie bezrobotnej od dnia rejestracji aż do momentu wyrejestrowania. Zostaje on przydzielony w sposób losowy. Niemniej, powinien on podchodzić do każdej osoby poszukującej pracy w sposób indywidualny, a także działać w zgodzie z regulaminem danej placówki.

W czym doradca klienta może pomóc osobie bezrobotnej?

Istnieje kilka sfer, w których doradca klienta może pomóc osobie bezrobotnej. Przede wszystkim ustala on doświadczenie zawodowe oraz kompetencje poszukującego pracy. Informuje o formach pomocy, np. w charakterze zasiłku, jakie przysługują bezrobotnemu. Co więcej, dokumentuje on własną działalność, a także informacje na temat osoby, którą się opiekuje. W ten sposób, gdy bezrobotny lub osoba poszukująca pracę powraca do urzędu, może ona liczyć na przydział tego samego doradcy klienta. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie skutecznej współpracy opartej o doświadczenie i trwałe relacje.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© czas.tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone