Zamknij

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – co warto wiedzieć

11:22, 01.08.2019 | materiały partnera

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) zapobiega utracie zatrudnienia przez osoby posiadające kompetencje nieadekwatne do wymagań zmieniającego się rynku pracy. U jego podstaw leży wspieranie rozwoju kadrowego firm, podnoszenie kompetencji pracowników, jak i pozycji przedsiębiorstw.

Kto może korzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Z KFS korzystać mogą pracodawcy, którzy uiszczą odpowiedni wkład własny (ok. 20%). Reszta finansowana jest przez państwo. W przypadku niewielkich firm dofinansowanie z KFS może pokryć całkowity koszt dokształcania pracowniczego. Zainteresowane inicjatywą powinny być przedsiębiorstwa, w których dominuje stała kadra pracowników w średnim wieku. W ich przypadku możliwość utraty bieżących kompetencji ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy jest szczególnie wysoka.

Na co pracodawca może przeznaczyć środki z KFS?

Pracodawca środki otrzymane od KFS może przeznaczyć m.in. na kursy i szkolenia podyplomowe oraz egzaminy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Pracownicy kształcący się mogą być objęci ubezpieczeniem, a także opieką lekarską w przypadku, jeśli np. jakiś kurs wymaga stosownych badań bądź orzecznictwa. Jak pracodawca rozdysponuje środki zależy tylko i wyłącznie od niego oraz chęci rozwoju pracowników.

Jak uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Kontakt z KFS odbywa się za sprawą urzędu pracy jako placówki odpowiedzialnej za opiekę nad poszukującymi pracy. Nabór wniosków na dofinansowanie odbywa się aż do wyczerpania środków z KFS. Otrzymanie środków wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy pracodawcą a starostą powiatowym. Pracownik objęty szkoleniem w ramach dofinansowania również powinien zostać zobligowany do podjęcia się dokształcania stosownym dokumentem. W przeciwnym wypadku pracodawca będzie musiał zwrócić otrzymane środki. Szczegółowe regulacje dotyczące KFS zawarte są w przepisach odrębnych, m.in. Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© czas.tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone