Zamknij

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania

14:14, 15.05.2020 | artykuł sponsorowany

Jeżeli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Mówi o tym ustawa z dnia 05.08.2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w której czytamy, że będąc osobą poszkodowaną w wypadku drogowym, która otrzymała zaniżone lub niewystarczające odszkodowanie z polisy OC sprawcy, masz prawo złożyć odwołanie do ubezpieczyciela. Jednocześnie warto, abyś zgłosił się do nas po dopłatę już na etapie odwołania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Dlaczego warto złożyć odwołanie od odszkodowania?

Otrzymując zaniżone odszkodowanie, nie warto się poddawać. Skoro pieniędzy nie wystarcza na pokrycie kosztów naprawy, powinieneś złożyć odwołanie do ubezpieczyciela – zwłaszcza, że on nie miał skrupułów, aby maksymalnie zaniżyć należne Ci świadczenie. Zastanawiasz się, jak to zrobił? To niestety częsta praktyka. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę najtańsze części zamienne zamiast oryginalnych albo wyliczają stawkę za roboczogodzinę warsztatu na podstawie szacunkowych obliczeń. Zdarza się również, że gdy naprawa jest zbyt skomplikowana, uznają szkodę za całkowitą, bo jest to dla nich bardziej korzystne. Z tego powodu odwołanie od odszkodowania, które zostało zaniżone, jest jak najbardziej zasadne.

Złóż odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i zgłoś się do nas!

Zastanawiasz się pewnie, dlaczego już na etapie złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela, warto zgłosić się do naszej firmy. Otóż statystyki pokazują, że osoby poszkodowane bardzo często dostają decyzję odmowną i muszą szukać innych dróg uzyskania należnego im świadczenia. Z tego powodu warto wysłać nam kosztorys do bezpłatnej kalkulacji, a w przypadku jego braku, przekazać nam taką informację. Dzięki temu będziemy mogli przeliczyć, w jakim stopniu Twoja szkoda jest zaniżona i przedstawić Ci propozycję dopłaty, która nie jest dla Ciebie zobowiązująca. Jeśli jednak się na nią zgodzisz, nastąpi podpisanie umowy w dogodnej dla Ciebie formie. Jesteśmy zdania, że zawsze warto mieć drugą opcję, tym bardziej, że nic Cię to nie kosztuje.

Odwołanie od ubezpieczenia AC

Może się również zdarzyć, że otrzymasz zaniżone odszkodowanie AC. W tej sytuacji również możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i zgłosić się do naszej firmy po dopłatę. Jednak o ile dopłata do odszkodowania z OC jest ustalana na podstawie szkody, tak przy szkodach z AC bierze się pod uwagę także OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które są ustalane indywidualnie dla każdej polisy. Najbardziej powszechne są zapisy o braku odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa, na przykład zgubienia kluczyków czy jazda pod wpływem alkoholu. Istnieje jednak wiele innych zapisów, między innymi limit holowania, amortyzacja części, pojazd zastępczy. Sprawiają one, że ustalenie wysokości dopłaty do odszkodowania przy szkodach AC jest dużo bardziej skomplikowane, ale nie niemożliwe.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – termin

Na pewno przyda Ci się informacja, czy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela termin jakiś ma, czy sprawa się nie przedawnia albo czy można je złożyć w każdej chwili. Otóż termin złożenia reklamacji jest taki sam jak przedawnienia roszczeń, czyli 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony do 20 lat, na przykład jeśli szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku. Ubezpieczyciel zaś ma 30 lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Wiele osób nie do końca wie, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Oto podpowiedź:

część I – powinna zawierać dane poszkodowanego, czyli imię, nazwisko i adres oraz nazwę i adres ubezpieczyciela; numer polisy osoby poszkodowanej, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą się nie zgadza i numer szkody;

część II – powinna zawierać uzasadnienie wraz z załącznikami, numer konta bankowego i kwotę, jakiej żąda poszkodowany;

podpis.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - wzór ma, podobnie jak inne pisma oficjalne. Znajdziesz go na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa wiedzy. Pamiętaj, aby uzasadnienia było konkretne i wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji. Na przykład, w sytuacji, gdy na została zaniżona cena części zamiennych, udaj się do Autoryzowanej Stacji Obsługi po cennik i zawrzyj w odwołaniu ceny poszczególnych elementów. W uzasadnieniu możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową.

 

Jesteśmy zdania, że zawsze warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, jeśli odszkodowanie zostało zaniżone. Pamiętaj jednak, aby zgłosić się również do nas i mieć na wszelki wypadek alternatywną opcję.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop